מלך, לוחם, קוסם, מאהב – הרצאה על הארכיטיפים של הגיבור

מה הן העקרונות הנצחיים של גבריות בריאה וכיצד לבטאם

הרצאה על מהות הגבריות מנקודות מבט פסיכולוגיות, רוחניות וחברתית כיצד התגלתה לאורך ההיסטוריה בסיפורים, שירים ומיתוסים וכיצד ניתן לגבש מהן חזון לגבריות חדשה, שלמה, הרמונית ואטרקטיבית לבנות המין השני. ההרצאה מתייחסת בין השאר ארכיטיפים יונגיאנים, חכמת המזרח ותפיסות חברתיות מודרניות.

ההרצאה מלווה בהפעלת הקהל דוגמאות מסרטים.ה